top of page

Stammedagen 22 oktober 2018

Et samfunn som forstår stamming

22 oktober er den internasjonale dagen for å spre kunnskap om stamming. Noe av det mest belastende med stamming som vanske er en rekke misoppfatninger knyttet til stammingens årsak og natur. Gjennom årtier har stamming blitt brukt i film og litteratur for å manifestere nervøsitet, usikkerhet og også intelligens. De siste årene har det vært et skifte i hvordan stamming fremstilles i media og litteratur, hvilket særlig Kongens tale skal takkes for.

Slike misoppfatninger skaper usikkerhet hos mange som stammer. Den internasjonale dagen for stamming bør derfor brukes til å spre kunnskap om stamming til den generelle befolkningen.

Sjøgrønt

Stammingens farge er sjøgrønn. Blå står for fred, mens grønt symboliserer frihet, rettferdighet og frigjøring. Hvordan tror du at dette henger sammen med stamming?

Gratulerer med stammedagen!

RASKE FAKTA

Stamming forårsakes primært av hvordan hjernen sender nervesignaler til muskulatur relevant for språk og tale. Man har funnet en rekke ulikheter knyttet til hjernens oppbygning. Stamming er arvelig.

Stamming har ikke noe å gjøre med intelligens.

Stamming forårsakes ikke av psykologiske årsaker, traumer, nervøsitet eller usikkerhet.

1% av befolkningen stammer.

Flere gutter enn jenter stammer.

bottom of page