top of page

Kommer vi til å behandle stamming hos barnehagebarn med Westmead-programmet i fremtiden?

Har du hørt om Westmead-programmet for barn i barnehagealder som stammer?

Westmead-programmet er et relativt ukjent behandlingsprogram for barn i barnehagealder som stammer. Det er utviklet i Australia og det er foreløpig én studie som har vist lovende resultater. Mer om det senere.

Bakgrunnen for Westmead er at man ønsket å se om det kunne være mer effektive stammebehandlingsprogrammer enn de som brukes i dag.

Syllable Timed Speech STS

STS er absolutt ikke noe nytt. Det innebærer å snakke i stavelser, egentlig litt som en robot. Dette har tidligere vært fasilitert med metronom og eksterne timing cues. Man skal legge lik vekt på stavelsene. Litt som en robot.

Hvorfor STS?

Trajkovski et al 2009 hevder at STS er enklere å administrere enn dagens behandlingsprogrammer. Effekten av STS er også velkjent da det er assosiert med å nærmest eliminere stamming. Hvorfor det er tilfellet er man fortsatt uenige om. I 2006 (Trajkovski et al) hadde man sett lovende resultater i et enkeltkasus. Det var her ikke klar og strukturert instruksjon av STS og heller ikke en reduksjon av talehastighet (den var fortsatt ansett som normal). Dette ble gjort da det ble vurdert som mer hensiktsmessig i og med at man behandlet et barn i barnehagealder.De gjorde derfor et forskningsprosjekt der målet var å fortsette å undersøke STS i behandling av barn i barnehagealder, men nå med et eksperimentelt design.

Selve studien (Trajkovski, 2009)

Studien omfattet tre barn, altså et veldig lite utvalg. Samtlige var i 3 års alderen. Behandlingen ble gitt i to faser. I den første fasen etablerte man stammefri tale gjennom STS. Når dette var gjort fikk barnet gå videre til den andre fasen.

Fase 1

Fase 1 var inndelt i to underfaser. I fase 1a etablerte man STS gjennom imitasjon og instruksjon. Talehastighet og intonasjon ble ikke endret. Foreldrene også lære dette. Det var nemlig de som skulle utføre behandlingen 5-10 minutter daglig hjemme i ulike aktiviteter. Der skulle de modellere STS og oppmuntre barnet til å anvende dette. Man skulle ikke kommentere på hverken flyt eller tale. I denne fasen kom barnet og foresatte ukentlig til behandling. I fase 1b trappet man ned på antall behandlingstimer, men foreldrene fortsetter hjemme med egne øvingsstunder, samt med oppmuntring om å bruke STS mellom øvingsstundene.

Fase 2

I fase to trappes øvingsstundene ned og vil etterhvert utebli helt.

Lovende resultater (Trajkovski, et al 2009)

Studien viste lovende resultater med reduksjon i stamming hos samtlige av barna. Det ble vurdert som usannsynlig at dette skulle skyldes naturlige omstendigheter. Det var imidlertid ingen long term follow-up. Resultatene var så lovende at man gikk i gang med en studie med et større utvalg barn. Dette leder oss til Trajkovski et al 2011. Her inngår også navnet "Westmead-programmet" spesifikt.

Westmead-programmet (Trajkovski et al 2011)

På bakgrunn av de lovende resultatene gikk Trajkovski et al 2011 i gang med en undersøkelse med et større utvalg barn. Her ble 17 barn rekruttert, hvorav 8 fullførte behandlingen. Dette er ikke flere "dropouts" enn hva som er vanlig, men det er alltid interessant hvorfor noen velger å ikke fullføre behandlingsforløpet. For de 8 barna som var igjen i studien viste stammingen en tydelig nedgang. Konklusjonen er at behandlingen virker lovende og mer forskning er nødvendig.

Planer om sammenlikning av Westmead og Lidcombe

Siden 2009 har det vært planlagt en sammenlikningsstudie av Lidcombe og Westmead. Foreløpig har ikke dette forskningsprosjektet begynt å rekruttere deltakere.

Hva er nytt med Westmead?

Det er strengt tatt ikke så mye "nytt" i Westmead behandlingen. STS er absolutt ikke et nytt konsept. Det som imidlertid hevdes å være potensielle fordeler med programmet er at det er enklere å administrere enn andre behandlinger og ikke innebærer de samme verbale tilbakemeldingene som vi ser i Lidcombe.

Det er absolutt ikke utenkelig at vi om noen år behandler barnehagebarn som stammer med Westmead-programmet.

Kilder:

Trajkovski, N., Andrews, C., O'Brian, S., Onslow, M., & Packman, A. (2006). Treating Stuttering in a Preschool Child With Syllable Timed Speech: A Case Report. Behaviour Change, 23(4), 270-277. doi:10.1375/bech.23.4.270

Natasha Trajkovski, Cheryl Andrews, Mark Onslow, Ann Packman, Sue O’Brian, Ross Menzies (2009) Using syllable-timed speech to treat preschool children who stutter: A multiple baseline experiment, Journal of Fluency Disorders,

Natasha Trajkovski, Cheryl Andrews, Mark Onslow, Sue O'Brian, Ann Packman & Ross Menzies(2011) A phase II trial of the Westmead Program: Syllable-timed speech treatment for pre-school children who stutter, International Journal of Speech-Language Pathology

https://www.anzctr.org.au/Trial/Registration/TrialReview.aspx?ACTRN=12609000709246&fbclid=IwAR3NOU-4FSET3Gdq8uWi0NnGPHg4CAOvyCK9ZnJoo2-fiQoWfmI9cqZHfGk

bottom of page