top of page

RESTART-DCM


Restart-DCM står for Rotterdam Evaluation study of Stuttering Treatment in Children: A Randomised Trial. Restart-DCM er et rammeverk å planlegge stammebehandlingen i. Behandlingsmodellen har vist seg å være effektiv i behandling av stamming i barnehagealder.

I juli 2019 var det workshop i Rotterdam, Nederland. Det er med glede å meddele at jeg nå vil tilby denne behandlingen.

Stamming oppstår når barnet forsøker å mestre mer enn hva han eller hun er klar for

Behandlingen bygger på kapasitet og krav-tankegangen. Her ses stamming på som et resultat av at kravene til taleflyt overstiger barnets kapasiteter for flytende tale. Denne tankegangen forklarer eksempelvis hvorfor stamming opptrer hos barn når for eksempel språkutviklingen er i sterk utvikling. Barnets nevrologiske system er slett ikke modent nok til å håndtere kravene som stilles til det. Stamming skjer når kravene overstiger kapasitetene. Tankegangen forklarer således også hvorfor stammingen kan være svært variabel.

Den hårfine balansen

Det er i Restart-DCM behandlingen viktig å utrede hva som er barnets kapasitet og hvilke krav som overbelaster barnets nevrologiske system. Behandlingen går ut på å redusere kravene som stilles til barnets taleflyt (fra miljø og barnet selv), samt å eventuelt styrke barnets kapasitet.

Foreldrenes rolle

Behandlingen er nødt til å utføres av foresatte eller signifikante andre. Logopedens rolle er å kartlegge og iverksette tiltak. Daglig arbeid hjemme er nødvendig.

Ingen smørbrødliste av tiltak

Kapasitet- og krav tankegangen er velkjent i logopedi, men også ganske misforstått. I alt for mange tilfeller har det kun blitt gitt generelle råd basert på å redusere krav - uten å ha gjort en god nok kartlegging av hvilke krav som faktisk må reduseres. Dette kan ses i ulike "smørbrødlister" av råd, som i bunn og grunn er lite effektivt ettersom det ikke er målrettet nok.

Les mer HER.

bottom of page