WESTMEAD-PROGRAMMET

Westmead-programmet er en forholdsvis ny behandling fra Australia som bygger på Syllable Timed Speech (STS).

FAKTA

HVA ER WESTMEAD-PROGRAMMET

Westmead-programmet er utviklet i Australia og bygger på Syllable Timed Speech (STS), hvilket er en type forlenget tale. STS kan eksemplifiseres som "robottale" med mål om høy grad av naturlighet. Behandlingen er forholdsvis ny og én effektstudie har hittils vist lovende resultater.

OPPBYGNING

Behandlingen er bygget opp i to faser, i likhet med Lidcombe. I fase 1 etablerer man det nye talemønsteret og reduserer stamming i hverdagen. I fase 2 søker man å vedlikeholde dette over en lengre periode.

FREMTIDIG BEHANDLING?

Det er per dags dato ingen opplæring i programmet for logopeder. Behandlingen er således ikke tilgjengelig. Bruk av STS kan imidlertid være aktuelt.

Kommer vi til å behandle barn med Weastmead i fremtiden? LES MER