RESTART-DCM

Restart-DCM er et stammebehandlingsprogram utviklet i Nederland. Behandlingsprogrammet bygger på den velkjente teorien om at stamming oppstår når kravene til taleflyt overstiger barnets forutsetninger for dette. Det har gjennom lang tid vært en sterk tradisjon for å veilede omsorgspersoner i hvordan de kan senke kravene til taleflyt. Restart-DCM setter i tillegg fokus på å øke barnets ulike forutseninger for taleflyt. Ren veiledning er ikke tilstrekkelig.

iStock-927626558.jpg

FAKTA

HVA ER RESTART-DCM

Restart-DCM er et behandlingsprogram for barn i barnehagealder som stammer. Det er utviklet i Nederland, men bygger på den velkjente kapasitet&krav tankegangen rundt stamming. Restart-DCM har fornyet denne behandlingsmetodikken.

KAPASITET OG KRAV

Kort oppsummert vil kapasitet være barnets forutsetninger for flyt i talen. Krav vil være faktorer som gjør at barnet forsøker å prestere mer hva eller hun er i stand til. Kravene kan være relatert til både miljø og barnet selv. Modellen forklarer følgelig hvorfor stamming kan være svært variabel.

OPPBYGNING

Behandlingen startes med en grundig kartlegging. Logoped vil deretter velge ut hvilke krav som skal jobbes med å senkes. Dette resulterer i ulike hjemmeoppgaver for foreldrene som må utføres mellom hver time. Dersom dette ikke har tilstrekkelig effekt vil logoped påbegynne arbeid med tiltak for å øke barnets kapasitet. Alt dette med mål om å skape en bedre balanse mellom barnets forutsetninger og forsøk på prestasjon. Kun om nødvendig vil det jobbes med talestrategier eksplisitt med barnet. For barn med hard stamming kan Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter være en vei videre.

ER LOGOPEDEN KURSET I BEHANDLINGEN?

Sertifisert 2019, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederland

NETTKILDER