DU KAN FÅ DEKKET BEHANDLING DERSOM:

En enkel oversikt

  • Kommunen eller bydelen du bor i ikke tilbyr deg logoped. Det kan være flere grunner til at kommune/bydel ikke tilbyr deg logoped

  • Dersom du ikke får tilbud om logoped går du til lege og ber om henvisning til logoped. Henvisningen MÅ inneholde en skriftlig diagnosekode. Her er det da snakk om enten P10stamming eller P10løpsk tale

  • Medbring henvisningen til logoped. Om du er over 18 år gjør logoped en vurdering av om du har rett på gratis logopedhjelp gjennom HELFO. Om du er under 18 år hjelper jeg deg sende henvisningen inn til Helfo for en forhåndsgodkjenning.

LOGOPEDENS VURDERING

Det er logopeden som er ansvarlig for å vurdere om du har rett til dekning av utgifter til behandling

Helfo forholder seg kun til henvisningen fra lege og forventer at behandlende logoped vet hvorvidt det foreligger et mulig logopedtilbud fra kommune, bydel eller fylke.

PRISER DERSOM DU VELGER Å DEKKE BEHANDLING SELV

Betaling kan gjøres med Vipps, kort eller faktura. Ved faktura på påløper et fakturagebyr. Dersom du ikke har rett på å få dekket utgifter til logoped, men allikevel ønsker behandling gjelder følgende priser

  • 60 minutters behandlingstime 1 036kr

  • 45 minutters behandlingstime 782kr

  • Undersøkelse 1 562kr

TILLEGGSTJENESTER

Det er ikke alt som dekkes av folketrygden

Logoped kan kun motta refusjon fra HELFO for behandlingstimer. Jeg opererer derfor med følgende tilleggstakster:

  • Møtevirksomhet med eksterne parter / veiledning som ikke kan knyttet til direkte behandling: kr.625

Diverse skriv etter klientens ønske:

  • Standardskriv: kr. 250

GEBYRER

Sykdom, sen avbestilling og glemt time

Logoped kan ikke fakturere en tredjepart for timer der klienter ikke møter. Jeg har derfor følgende betingelser:

  • Glemt time uten å gi beskjed: timen må betales i sin helhet

  • Sen avbestilling (avbestilling må skje mellom 8-16 dagen i forveien / 24timers avbestilling ved online-booking). Sen avbestilling faktureres kr. 518