MINI-KIDS - DIRECT STUTTERING TREATMENT FOR YOUNG CHILDREN

Mini-KIDS direct stuttering treatment for young children who stutter er et behandlingsprogram som er indikert å bruke når barnet viser muskulære reaksjoner på stammingen, negative følelser eller uhensiktsmessige holdninger til egen kommunikasjon. Behandlingen har som mål å fasilitere til en sterk reduksjon av stamming. Om dette ikke blir tilfellet er målet at barnet skal vise en god muskulær, følelsesmessig og sosial håndtering av egen stamming.

Mini-KIDSstammebehandling

FAKTA

EN BEHANDLING SOM VIRKELIG FORSTÅR STAMMING

Mini-KIDS direct treatment for children who stutter er i høy grad inspirert av såkalt stammemodifikasjon. Stammemodifikasjon vil si at man ikke jobber for å anvende teknikker med mål om å unngå stamming, men at man jobber med å gjøre stammingen mindre anstrengt og mer flytende. Slik jeg ser det er dette behandlingsprogrammet det som går lengst i å direkte jobbe med barnets muskulære, følelsesmessige og tankemessige reaksjoner på stamming. Den tar direkte utgangspunkt i hvordan stamming utvikles og vedlikeholdes.

SELVE BEHANDLINGEN

Det er viktig at foresatte er involvert i logopedbehandlingen. Det er derfor nødvendig at foresatte deltar i en del av logopedtimene. Logopedtimene gjøres omtrent én gang per uke. Behandlingsprogrammet legger stor vekt på å overføre behandlingseffekten ut i barnets hverdag. Dette krever et engasjert miljø som deltar i behandlingen.

Behandling med Mini-KIDS direct treatment for children who stutter er indikert når barnet viser muskulære, kroppslige eller følelsesmessige reaksjoner på stammingen. For flere av barna vil stammingen reduseres ved å ufarliggjøre den. Noen barn vil på sin side trenge hjelp med å løsne (modifisere) stamming. Da jobber man direkte med tensjonsmodifisering.

HVORFOR VELGE EN BEHANDLING DER MÅLET IKKE ER AT STAMMINGEN SKAL BORT?

Enkelte behandlingsprogrammer har som sitt klare mål at stammingen skal elimineres eller sterkt reduseres. Vi vet imidlertid at ikke alle vil oppleve en slik effekt. For disse barna er det viktig å jobbe mot at de skal håndtere stammingen sin på en funksjonell måte. Med Mini-KIDS direct treatment for children who stutter er det øverste målet at stammingen skal forsvinne etter behandling. Om stammingen skulle vise seg å vedvare blir hovedmålet at barnet skal ha en lite anstrengt stamming som ikke er et kommunikasjonshinder. I dette ligger også god sosial, følelsesmessig og tankemessig håndtering.

BEHANDLING PÅ BARNETS PREMISSER

Før behandling går i gang gjøres en grundig utredning av relevante faktorer. Det gjøres tidlig en avtale med barnet om hva vi skal jobbe med. Vi etablerer et enkelt språk om stammingen og jobber mye med en rekke metaforer. Foreldre og andre omsorgsgivere aktiveres som viktige modeller for barnet.

NÅR AVSLUTTES BEHANDLING

Den direkte behandlingen av barnet avsluttes når barnet har sluttet å stamme eller viser lett og uanstrengt stamming som ikke er et hinder i kommunikasjonen, samt god følelsesmessig, tankemessig og sosial håndtering av stammingen.

EVIDENS

Det foreligger ikke direkte evidens i form av randomiserte foskningsstudier, men klinisk erfaring tilsier at behandlingen er effektiv. Det er også viktig å huske at Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter måler effekt som mer enn hvorvidt barnet stammer eller ikke. Stammemodifikasjon er en anerkjent tilnærming i stammebehandling. En studie fra Tyskland som sammenliknet personers opplevelse av stammebehandling rangerte stammemodifikasjon og flytskapende behandlinger som de mest effektive tilnærmingene.

ER LOGOPEDEN KURSET I BEHANDLINGEN?

Jeg har kursbevis datert oktober/november 2018

KIDS - FOR SKOLEBARN

Behandlingen er også tilgjengelig for barn i skolealder, men heter da KIDS.

LES MER OM KIDS

SAMMENLIKNET MED ANDRE BEHANDLIGSPROGRAM

Palin PCI

Sammenliknet med Palin PCI jobber MiniKISstammebehandling vesentlig mer direkte med barnets motoriske, følelsesmessige og holdningsmessige reaksjoner på stammingen. Et eksplisitt mål er å forandre på stammingen. Foreldrene er i større grad modeller for barnet. Palin PCI er i større grad en lavterskel-behandling.

LES MER OM PALIN PCI

Lidcombe

I likhet med Mini-KIDSstammebehandling er Lidcombe svært direkte i hvordan man jobber med barnet. Lidcombe har imidlertid som sitt øverste og ultimate mål å sterkt redusere eller fjerne stamming. Mini-KIDSstammebehandling setter funksjonell håndtering av av stamming tilsvarende høyt. Lidcombe har sin egen forståelsesramme basert på at stamming kan påvirkes gjennom verbale tilbakemeldinger på stamming og ikke-stamming.

LES MER OM LIDCOMBE

KOM I KONTAKT

LILLESTRØM-OSLO-ASKER

90027337

Takk for innsendingen din!