LIDCOMBE

Lidcombe-programmet er et behandlingsprogram for barn i barnehagealder som stammer, men har også vist seg effektiv for eldre barn. Behandlingen handler primært om å gi barnet verbale tilbakemeldinger på taleflyt og stamming. Målet er en sterk reduksjon, til total reduksjon i stamming.

iStock-914362070.jpg

FAKTA

TILBAKEMELDINGER PÅ STAMMING OG TALEFLYT

I Lidcombe-programmet lærer foreldrene å gi tilbakemeldinger på barnets taleflyt og stamming. Behandlingen implementeres og overvåkes av en sertifisert logoped som også problemløser og setter foreldrene i stand til direkte behandling.

OPPBYGNING

Behandlingen starter på et enkelt lingvistisk og emosjonelt aktiverende nivå. Etterhvert som barnets taleflyt øker vil man søke å øke lingvistisk og emosjonelt nivå. Dette gjøres i stor grad gjennom å regulere strukturen i situasjonen. Foreldre må daglig sette av en kort situasjon der man utfører behandlingen. Barnets taleflyt skal daglig loggføres.

NÅR AVSLUTTES BEHANDLING

Behandlingen avsluttes når barnets taleflyt har holdt seg stabilt lav over en lengre periode. Man vil typisk trappe ned på logopedtimer, men ha en del oppfølgingstimer med jevne mellomrom.

EVIDENS

Lidcombe er det behandlingsprogrammet som det er forsket mest på. Forskningen har vist at behandlingen har god effekt på barn opp til 6 år, men også eldre. Man har sett at barn som får behandling har større sannsynlighet for å slutte å stamme enn barn som ikke får behandling.

ER LOGOPEDEN KURSET I BEHANDLINGEN?

Jeg har kursbevis datert 2015

SAMMENLIKNET MED ANDRE BEHANDLINGSPROGRAM

Palin PCI

Lidcombe er ganske ulik fra Palin PCI. For det første har ikke Lidcombe et begrenset tidsperspektiv slik Palin PCI har. I Lidcombe arbeider man også vesentlig mer direkte med stammingen og barnet selv. I Palin PCI arbeider man mye mer med hele barnets miljø for slik å indirekte behandle barnet.

LES MER OM PALIN PCI

Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter

Lidcombe har en annen forståelsesramme enn hva Mini-KIDS stammebehandling har.Begge behandlingene jobber i høy grad direkte mot barnet, men der man i Lidcombe gir tilbakemeldinger på taleflyt og stamming, handler Mini-KIDS stammebehandling om å tørre å stamme og kunne stamme på en lettere måte. Begge behandlingene har som mål at barnet skal slutte å stamme, men Mini-KIDS stammebehandling har som et viktig mål at dersom barnet fortsetter å stamme så skal han eller hun håndtere det på en måte som ikke er et kommunikativt og sosialt hinder. Lidcombe sier lite om hva man gjør dersom barnet fortsatt stammer etter behandlingen. I arbeid med sensitive barn har jeg best erfaringer med Mini-KIDSstammebehandling og eventuell senere bruk av Lidcombe.

LES OM MINI-KIDS STAMMEBEHANDLING 

KOM I KONTAKT

LILLESTRØM-OSLO-ASKER

90027337

Takk for innsendingen din!