HANDOUTS

REGISTRERING AV NEGATIVE AUTOMATISKE TANKER

Å TESTE AUTOMATISKE TANKER

LISTE OVER TANKEFELLER

SKJEMA FOR ATFERDSEKSPERIMENT

HVA ER KOGNITIV TERAPI

TANKENES KRAFT

 

©2018 by Logoped Tommy Olsen