HVA ER STAMMING?

HVA ER STAMMING?

Stamming er når det vi sier gjentas flere ganger eller sitter fast i munnen eller halsen vår.

Ord som gjen..gjen..gjentas kalles repetisjoner

Ord som ssssssssitter fast kalles forlengelser eller b..................lokkeringer

NÅR BEGYNNER MAN Å STAMME?

De fleste begynner å stamme når de går i barnehagen. For noen kan det ha skjedd spesielle ting som rett før man stammer, for eksempel at man opplever noe kjempe kult eller kjempe kjipt. Det er viktig å huske på at dette ikke er grunnen til at vi stammer, men var det som gjorde at stammingen begynte. Vi hadde nok begynt å stamme uansett.

HVORFOR STAMMER VI?

Det er vi egentlig ikke helt sikre på, men vi VET at det har med hjernen å gjøre. 

Vi bruker musklene i munn og hals til å snakke med, men også magen og brystet. Det er hjernen som styrer musklene ved å sende signaler i egne "hjerneledninger" som går fra hjernen og ned til musklene vi snakker med. Husker du hvordan en ledning ser ut? En ledning har beskyttende gummi for at signalene ikke skal skurre.Forskere har funnet ut at disse hjerneledningene kan ha litt mindre gummi noen steder, og dette kan gjøre at signalene lettere stopper opp.

Det er flere gutter enn jenter som stammer.

Ofte er det flere i familien som stammer, så vi kan si at stamming for mange er arvelig.

LOGOPED

For veldig mange barnehagebarn går stammingen over. For noen kan det også gå over mens man går på skolen, men trenger man ofte hjelp av en logoped. For mange skolebarn går ikke stammingen helt bort. Da er det viktig at du og logopeden finner ut hva du synes at det er viktig å jobbe med. 

Kanskje synes du at det er litt flaut å stamme og har lyst til å få hjelp med at det ikke skal være like kjipt lenger

Kanskje har du lyst til å lære noen teknikker du kan bruke 

Kanskje har du lyst til å treffe andre barn som stammer?