top of page

Tips til ufarliggjøring av stamming for barnehagebarn

I anledning stammedagen 22 oktober 2019 legger jeg ut noen tips til ufarliggjørende aktiviteter i behandlingsprogrammet Mini-KIDS stammebehandling for barn i barnehagealder.

Stamming må ufarliggjøres for at barnet skal kunne anerkjenne og akseptere stammingen og kunne forholde seg nøytral til den. Om barnet opplever stammingen som negativ og uønsket vil han eller hun raskt søke å unngå den. Dette kan igjen øke risikoen for at stammingen vedvarer.

I Mini-KIDS stammebehandling for barn i barnehagealder søker vi direkte å ufarliggjøre stamming for barnet. Mye av dette gjøres gjennom at logopeden stammer og gradvis forsøker å dra barnets oppmerksomhet mot dette på en lystbetont måte. Om dette aksepteres av barnet vil man typisk forsøke å hjelpe barnet å tørre stamme frivillig selv. Aktivitetstipsene nedenfor er å anse som ledd i identifikasjon og ufarliggjøringsfasen. Alle aktivitetene kan brukes i form av at logopeden stammer og barnet skal bemerke / fange stammingen, eller at man har kommet dit at både logopeden / foreldrene og barnet kan legge inn frivillig stamming underveis i aktiviteten. Aktivitetene er særlig egnet til identifikasjon av stamming, samt noe diskriminering av ulike stammetyper. De er av generelt ufarliggjørende karakter.

Bilde 1

Dette spillet består av fluer med ulike farger. Man kan gjerne gi de ulike "smaker" basert på fargene deres, f.eks eplefluene, sitronfluene og så videre. Aktivitet 1 er egnet til behandlingsprogrammets identifikasjonsfase samt ufarliggjøring. Aktivitet 2 er særlig egnet til eksponering og ufarliggjøring.

Aktivitet 1 - logoped legger inn rolige repetisjoner av stavelser eller hele ord. Om barnet klarer å "fange" dette ved f.eks å plinge på en klokke, får barnet kaste terningen som indikerer hvilken fluesmak frosken skal forsyne seg av, og deretter hvor mange den kan ta. Frosken kan åpne munnen om man klemmer den opp.

Aktivitet 2: logoped og barnet /evt også foreldrene stammer på ordnivå eller setningsnivå. De som stammer får forsyne seg av fluer etter å ha kastet terningene

Bilde 2

Aktivitet 1: Barnet kan fange logopedens stamming (lette repetisjoner av stavelser eller helord). Barnet får en frosk for hvert hoppeord han eller hun kan fange. Tallene kan benyttes for å telle froskene og sjekke om antallet stemmer.

Aktivitet 2: Logoped og barnet, evt barnet og foreldrene kan konkurrere om hvem som kan fange flest stammeøyeblikk og benytte hver sin vektskive.

Aktivitet 3. Logoped og barnet kan i løs aktivitet legge inn myke og lette repetisjoner. Når man klarer dette kan man ta en frosk som legges på sin vektskive.

Bilde 3

Aktivitet 1: Barnet ringer på klokken når han eller hun hører at logopeden lager en blokkering (krokodilleord). Barnet får da en halv krokodille. Kan etterhvert sette sammen bitene til flere krokodiller. Nyttig til identifikasjon og ufarliggjøring.

Aktivitet 2: kan også brukes i form av at både logoped og barn stammer frivillig og belønnes med en del av en krokodille. Nyttig til ufarliggjøring.

Bilde 4

Denne aktiviteten legger opp til at logoped og barn kan hoppe med små frosker på vannliljeblader og forsøke treffe håven som er festet høyere opp. Logoped forsøker å gjøre aktiviteten så fristende at barnet ønsker å forsøke hoppeord selv.

bottom of page