top of page

Stamming på Disney JR - Doktor McStuffins

I denne 3 minutter lange videosnutten kan du se en hvordan DisneyJR setter fokus på stamming i serien "Doktor McStuffins".

Doktor McStuffins er en jente som jobber som lege på et sykehus for leker og kosedyr. I de ulike episodene er det ulike vansker som tas opp, både fysiske og psykiske. Episodene har en tydelig moral.

I denne episoden skal Doktor McStuffins hjelpe Borgermester Nebberud som har nebblås (stamming). Det er verdt å merke seg at betegnelsen "stamming" også brukes konkret.

Borgermester Nebbrud stammer og tviler på om han kan være ordfører siden han ikke synes han er noe flink til å holde taler. I snutten ser vi at Doktor McStuffins og kollegene hennes snakker aksepterende om stamming og ikke problematiserer det slik vi kanskje er vant med. Selv om det er en scene der Borgermesteren bes om å "slappe av" (et råd vi ikke ønsker å gi de som stammer ettersom de av natur ikke er mer stressede eller anspente enn andre), behandles allikevel stammingen med respekt og forståelse.

Moralen er at det er helt greit å stamme! Og det er absolutt ikke en begrensning for å gjøre det du har lyst til. Man trenger ikke å være redd for å snakke - det er innholdet som er viktigst.

Videoen er egnet for eldre barn i barnehage.

Vi skal også være glade for måten stammingen behandles på av DisneyJr - med aksept og moralen om at vi er gode nok som vi er. Merker vi et toneskifte i hvordan samfunnet ser på stamming?

bottom of page