top of page

Hvordan jobbe med blokkeringer hos barn i barnehagealder?

Noen av barna vi treffer i barnehagealder som stammer begynte tidlig eller har i løpet av en tid utviklet harde blokkeringer. For foreldre kan dette være spesielt tøft da man nå virkelig ser at barnet kan slite med snakkingen og kanskje si ting som "jeg klarer ikke prate" eller "jeg vil ikke snakke".

Blokkeringer

Hvorfor noen barn veldig tidlig begynner med harde tensjonsfylte artikulasjons- eller fonasjonsfikseringer (klonisk stamming - Froeschel) er ikke kjent. Man har funnet hjernefunn som tilsier at det er noen markører for "betydelig" og "mild" stamming, men dette betyr ikke at hvorvidt barnet har blokkeringer har en nevrologisk årsak. Svaret kan muligens også ligge i barnets emosjonelle utrustning og hvordan de med dette reagerer på stammingen sin. Kanskje kan noe av svaret ha å gjøre med hvordan barnet temperamentsmessig (lynne) reagerer på motstand eller "å gjøre feil".

Barnet belønner blokkeringer når de får ordet ut

Blokkeringer er ikke slik et tegn på at barnet har mer alvorlig stamming enn en som for mesteparten har repetisjoner, men man kan med sikkerhet slå fast at de er i blokkeringene at de operante læringsprosessene muligens gjør seg mest gjeldende da barnet aktivt responderer på de gjennom ulike typer atferd som de belønner.

*barnet får en blokkeringer på ordet "pappa" - presser leppene hardere og hardere sammen mens h*n lager grimaser - får ordet ut --> atferden endte med at barnet fikk ut ordet --> sannsynligheten for at barnet tar denne atferden i bruk senere, øker. Ved økt bruk blir atferden nevrologisk automatisert.

Mini-KIDS - stammebehandlingsprogram for barn i barnehagealder

I møtet med et barn som har blokkeringer anvender jeg hovedsakelig Mini-KIDS - direct treatment for young children who stutter. Det gir mye mening ved at vi innledningsvis lager et eksternaliserende språk om stamming sammen med barnet, for deretter å gi en modell for hvordan vi kan stamme på en mykere og mer kontrollert måte. Målet er nemlig ikke å ta bort stammingen, men å gjøre den mykere og mindre anstrengt - tenk stammemodifikasjon.

Ole Brumm ord - ufarliggjøring og eksternaliserende

Ole Brumm er jo som kjent glad i honning. Det mentale bildet at Ole Brumm som sitter fast i et tre eller honningkrukken på jakt etter honning blir da bildet på en blokkeringer. Å presse til ordet endelig kommer ut kan lede til at Ole Brumm faller bakover og ned en skråning eller ved at honningen spruter ut av honningkrukka og lager masse søl! Dette kan forenkles ved å gi barnet fysiske modeller, for eksempel ved å ha en Ole Brumm bamse som setter seg fast i en liten kurv med en honningboks i eller liknende. Man kan ha mye morsomt med denne måten å jobbe på og den ufarliggjørende effekten er stor. Kun fantasien setter grenser for hvilke tilpasninger du kan gjøre overfor barnet du behandler.

Her sitter Ole Brumm fast i honningkrukka ved hjelp av magneter.

Her sitter Ole Brumm fast i honningkrukka ved hjelp av magneter

Fra hard, fastlåst stamming til mykere stamming

Når Ole Brumm har satt seg fast i honningkrukken kan han faktisk få hjelp. Vi viser her barnet at det er andre muligheter enn å respondere med fysisk strev. På bildet ser du Tussi som sakte og rolig kan dra Ole Brumm ut av honningkrukken (av magneten). Om barnet skulle dra raskt og hurtig må man nødvendigvis gjøre et eksempel ut av at honning spruter over alt og at Ole Brumm kanskje faller og slår seg. Tussi-snakk vil være det samme som forlenget tale (ikke myk start, men heller forlenget tale slik anvendt i Camperdown-programmet). Her er overdrivelse viktig! Selv om jeg i bunn og grunn ikke er en tilhenger av å lære bort "pullouts", blir dette ofte preget av demonstrering fra logopedens side.

stammemodifikasjon pullout tussi

Mini-KIDS stammebehandlingsprogram bruker primært en frosk til å hjelpe Ole Brumm ved å hjelpe ham å mykt "hoppe løs" av honningkrukken eller treet der honningen ligger. Her kan man også anvende Tigergutt. En kan også velge å hjelpe Ole Brumm med mer flytskapende strategier.

stammemodifikasjon pullot miniKIDSstamming

Nye motoriske planer

Når man har jobbet med å løsne stamming (da gjerne gjennom frivillig kontrollert stamming til mer ukontrollert stamming), kan man med fordel forsøke å forsterke de nye motoriske planene (det Van Riper ville kalt preparatory sets). Personlig synes jeg Lidcombe er en god tilnærming når dette er målet.

Myk start / vokalforlengelse - flytskapende strategier

Å la Tigergutt / en frosk, eller Tussi hjelpe Ole Brumm er i bunn og grunn en del av stammemodifikasjonen. Tigergutt kan hjelpe Ole Brumm ved å rolig "hoppe" ham løs av honningkrukken, mens Tussi hjelper ved å sakte dra Ole Brumm ut (myk artikulasjon). I tilfeller der man ønsker å jobbe mot implementering av mer flytskapende strategier kan et fly (flysnakk....vokalforlengelse/rolig start) være nyttig. Det kan også forsøkes med skilpaddesnakk (generell reduksjon i talehastighet).

bottom of page