top of page

Snakkehjelperne og stamming


Å øke barnets kunnskap om stamming er et veldig viktig mål når det kommer til stamming. Å lære om selve snakkeprosessen er en nødvendig del for å kunne lære mer om stamming - stamming handler jo tross alt om en del ting vi gjør som hindrer oss i å snakke flytende. Jeg bruker snakkehjelperne til dette arbeidet.

Målgruppe - barneskole/ungdomsskole

Selvstendig vs gruppe: egnet for begge

Trinn1

La barnet tegne et omriss av seg selv på grått bokbind. Utforsk deretter hvilke snakkehjelpere vi har og deres rolle.

Her har vi plassert hjernen, tunge, tann, lepper, stemmeboks og lunger. I denne prosessen er det viktig at barnet får kjenne hvordan de ulike snakkehjelperne jobber og hvilke lyder de lager.

Trinn2

Nå kan man utforske de nevrologiske aspektene rundt stammingen ved å snakke om de ulike hjerneveiene. De som stammer har som alle aldre hjerneveier som fungerer helt fint, men vi har også noen veier med is, humper og et lyskryss som litt for ofte gir rødt lys. Du kan lage tre forskjellige hjerner og plassere de ovenpå hverandre for å kunne visualisere ulike prosesser knyttet til språk og tale.

bottom of page