top of page

Lær å gjør en ABC i stammebehandling


Å gjøre en ABC er grunnleggende i kognitiv terapi og et flott redskap i å gi klienten en forståelse av forholdet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og handlinger i spesifikke situasjoner.

ABC

Sett opp tre kolonner med A B C i hver sin respektive kolonne. Start så med A og følg rekkefølgen.

A - SITUASJON

Be klienten beskrive en utfordrende situasjon som han eller hun vil utforske med tanke på hvordan den ble håndtert. Sørg for at beskrivelsen er så detaljert som mulig, men pass på at situasjonen skal være så spesifikk at det ikke blir for stort.

B - NEGATIVE AUTOMATISKE TANKER

Automatiske tanker, også kalt lyntanker, er tanker som kommer til oss raskt og ofte uten at vi er bevisst på den. Ofte er de grunnleggende negative. For en som stammer kan en negativ automatisk tanke eksempelvis være: "hvis jeg stammer nå så vil den andre personen tro jeg er nervøs".

De negative automatiske tankene er ofte formulert som "hvis ........ så.........

C - FØLELSER, KROPPSFORNEMMELSER

I denne kolonnen ber du klienten liste opp hva han eller hun kjente i kroppen i situasjonen. Legg vekt på at den negative automatiske tanken alltid kommer før disse følelsene, selv om det er følelsene og kroppsfornemmelsene vi gjerne registrerer først. Det krever mye øving for å kunne fange sine negative automatiske tanker.

Skalering

Når ABC`en er gjort er det på tide å skalere hvor mye personen trodde på hver av de automatiske tankene og hvor sterkt vedkommende kjente følelsene og kroppsfornemmelsene.

Et mønster

Dere har nå gjort en fullstendig ABC. Nå kan dere muligens se hvordan situasjonen trigget bestemte negative automatiske tanker og hvordan de negative automatiske tankene manifesterte seg kroppslig og følelsesmessig. Men pass på å skille mellom tanker og følelser, selv om det ikke alltid er så enkelt. Ut fra denne kan dere deretter snakke om hvordan vedkommende valgte å agere i situasjonen, både med tanke på den fysiske stammingen og kognitiv og affektiv håndtering.

bottom of page