CAMPERDOWN

Camperdown-programmet er utviklet i Australia og er en såkalt flytskapende stammebehandling.

FAKTA

HVA ER CAMPERDOWN-PROGRAMMET

Camperdown-programmet er utviklet ved Australian Stuttering Research Center og er et såkalt flytskapende behandlingsprogram. Det vil si at behandlingen gå ut på å etablere et nytt talemønster som eliminerer eller sterkt reduserer stamming. Dette involverer gjerne to eller flere fluency targets. I Camperdown finner vi ut hvilke fluency targets som er viktig for akkurat deg og din måte å stamme på. Det er unødvendig å jobbe mot fluency targets som man strengt tatt ikke trenger.

HVEM PASSER BEHANDLINGEN FOR

Behandlingen passer for skolebarn, ungdom og voksne. Forskningen som støtter dette som evidensbasert behandling er primært gjort på voksne. Det er ikke evidens for at behandlingen er effektiv for barn under 12 år.

OPPBYGNING

Behandlingen har 4 stadier:

  • Utforske relevante delteknikker i det nye talemønsteret

  • Etablere det nye talemønsteret sammen med logopeden

  • Generalisere det nye talemønsteret til hverdagslivet

  • Aktiv problemløsing og effekt i hverdagen

MODELLERING FREMFOR INSTRUKSJON

Typisk har logopeder arbeidet med å innlære teknikkelementer til klienter. Camperdown-programmet bygger på forskning som viser at en slik instruksjon egentlig ikke er nødvendig. I Camperdown-behandlingen vises klienten ulike demonstrasjons- og modelleringsvideoer som er utgangspunkt for etablering av teknikkelementer.

ENETIMER OG GRUPPETIMER

Behandlingen gis primært som enetimer, men er også godt egnet for gruppebehandling.

ER LOGOPEDEN KURSET I BEHANDLINGEN?

Kursbevis fra 2017

KOGNITIV TERAPI

Forskning trekker frem kognitiv terapi som et behandlingselement som ofte er nødvendig ved siden av flytskapende stammebehandling.

LES MER om kognitiv terapi.

KOM I KONTAKT

LILLESTRØM-OSLO-ASKER

90027337

Takk for innsendingen din!