November 27, 2018

STS står for syllable timed speech og innebærer å "snakke i stavelser". Anvendelsen av STS må vurderes på en naturlighetsskala. STS er absolutt ikke et nytt konsept. Det er kjent som flytskapende behandling og har faktisk vist bedre effekt hos barn enn hos voksne, nærm...

November 8, 2018

30th, 31th october and 1th november 2018 Veerle Waelkens, Speech therapist and fluency specialist held a workshop in the Mini-KIDS stuttering treatment programme. 

The workshop was organized in Lillestrøm, 10 minutes outside of Oslo. 30 SLTs and SLT students attended th...

October 21, 2018

Et samfunn som forstår stamming

22 oktober er den internasjonale dagen for å spre kunnskap om stamming. Noe av det mest belastende med stamming som vanske er en rekke misoppfatninger knyttet til stammingens årsak og natur. Gjennom årtier har stamming blitt brukt i film...

October 21, 2018

Det kan som forelder være vanskelig å oppleve at barnet begynner å stamme, særlig om stammingen er hard og fastløst og ledsaget av mye følelser fra barnets side. Her kan du lese noen råd til deg som forelder.

October 20, 2018

Det florerer av begreper ute i vår logoped-verden. "myk start", "easy onset", "fleksibel talehastighet", "skilpaddesnakk", "syllable timed speech" og så videre. I denne artikkelen vil jeg skrive om "forlenget tale" (eng.prolonged speech" og hva denne talemotoriske stra...

September 20, 2018

Noen barn begynner å stamme med harde blokkeringer der ord sitter helt fast, mens det for andre er noe som gradvis utvikles. Her kan du lese om hvordan logopeden kan jobbe med blokkeringer hos barn som stammer.

September 6, 2018

Mange som stammer opplever å bekymre seg over situasjoner som kan resultere i stamming, samt gruble over situasjoner der man stammet. Kognitiv terapi kan være en nyttig selvhjelpsmetode for å håndtere slike tankemønstre

August 31, 2018

I denne bloggposten kan du lese om hvordan du kan gjøre en ABC i stammebehandling.

August 27, 2018

I stammebehandling er det viktig at barnet lærer om den normale snakkeprosessen for å kunne forstå hvordan stamming oppstår og hvordan vi kan endre stammingen.

August 26, 2018

Les mer om stamming og eksponeringsterapi, frivillig stamming og kognitiv terapi etter den sosialfobiske modellen til Clark og Wells. Hva kan logopeder lære av det?

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts